ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.

ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สามารถนำไปปรับใช้ได้

1.1

โดยการคลิ้กที่กล่อง “เห็นด้วย” และ/หรือ ดำเนินการเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ และ/หรือ การเปิดบัญชีกับบริษัท และ/หรือ วางเดิมพันกับบริษัท หากท่านได้อ่าน เข้าใจและยอมรับในกติกาและเงื่อนไข สามารถคลิ้กเพื่อเห็นด้วยในกติกาและเงื่อนไข และ/หรือ/เนื่องจากท่านต้องดำเนินการใช้เว็บ ไซต์ต่อไป ท่านถูกผูกพันในกติกาและเงื่อนไขและโดย กฎของบริษัทและข้อบังคับ และความเป็นส่วนตัว ที่รวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างถึงในที่นี้ หากมีความไม่สอดคล้องกันใดๆระหว่างกติกาและเงื่อนไข และเอกสารที่รวมกันในการอ้างถึง กติกาและเงื่อนไขนี้จะอยู่เหนือทุกอย่างตลอดเวลา

1.2

บริษัทมีสิทธิ์ปรับปรุงเลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบ กติกาและเงื่อนไข กฎและข้อบังคับ และนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เห็นจากเวลาหนึ่งถึงเวลาหนึ่ง ซึ่งควรจะเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบกติกาและเงื่อนไขสำหรับการ เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงที่มีเพื่อการใช้เว็บไซต์นี้ต่อ การแก้ไขให้ถูกต้องในกติกาและเงื่อนไขนี้จะมีผลทันทีหลังจากการติดประกาศ

2.

ความรับผิดชอบในการเดิมพัน

2.1

ในการยอมรับในกติกาและเงื่อนไข ท่านไม่สามารถยกเลิกในภายหลังได้ และเป็นตัวแทนและรับรอง และผูกพันนอกเหนือไปจากการสงวนหรือความจำกัด (ในกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้) เช่นการแสดงให้เห็นหรือรับรองว่า:

●ก. ท่านมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือมีอายุตามที่ศาลในประเทศของท่านอนุญาต ซึ่งมากกว่านี้;

●ข. มีสิทธิ์ในการเดิมพันอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่;

●ค. มีความสามารถทางความคิดที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของท่านและถูกผูกพันตามกติกาและเงื่อนไขนี้

บริษัทมีสิทธิ์ที่จะทำให้การดำเนินการของผู้ทุพลภาพเป็นโมฆะ หากเกิดกรณีนี้ขึ้น

2.2

หากท่านต้องการวางเดิมพันกับบริษัท ท่านควรสังเกตุว่าอาจมีกฎหมายพิเศษในประเทศของท่าน หรือสถานที่ที่ท่านอยู่อาศัย หรือสถานที่อื่นใดที่กระทำการเดิมพันจากที่นั้น ซึ่งห้ามกระทำการเดิมพัน และ/หรือ ออนไลน์เกมมิ่ง(ร่วมมือกระทำการ “เดิมพัน”) หรือการเข้าสู่เว็บไซต์ ท่านไม่สามารถยกเลิกหรือไม่กระทำตามเงื่อนไข เป็นตัวแทนหรือรับรอง โดยปราศจากการสงวนหรือจำกัดกับบริษัท ท่านไม่สามารถเข้าสู่หรือลงทะเบียนกับเว็บไซต์ได้:

●ก. จากการตัดสินของศาลที่ห้ามเข้าสู่หรือใช้เว็บไซต์ในเหตุผลใดๆทั้งสิ้น;

●ข. จากการตัดสินของศาลที่ห้ามเดิมพัน;

●ค. หากท่านเป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐที่ห้ามพลเมืองจากการเข้าร่วมเดิมพัน(ไม่เกี่ยวกับพื้นที่ที่อยู่ในขณะนั้น) และ;

●ง. ต้องห้ามผู้ที่อยู่ในประเทศดังต่อไปนี้ในการเดิมพันกับทางเว็บ: เขตการปกครอบพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน, สหรัฐอเมริกา และเขตการปกครองพิเศษของสหรัฐอเมริกา, อิสราเอล, ฝรั่งเศส, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, ไซปรัส, ตุรกี, ใต้หวัน, และ ฟิลิปปินส์ (โดยรวม " ประเทศที่ต้องห้าม " )

 

2.3 ท่านตกลง ยอมรับ ไม่เอากลับคืน และ อย่างไม่มีเงื่อนไข แสดงให้เห็นและรับรองโดยการสงวนหรือจำกัดต่อบริษัทโดย:

●ก. เป็นการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการร่วมมือกับพื้นที่ที่สามารถนับไปปรับ ใช้ได้ หรือกฎหมายของชาติก่อนลงทะเบียนกับ และ/หรือวางเดิมพันกับบริษัท ท่านถูกสนับสนุนให้ค้นหาคำแนะนำทางกฎหมายที่ก่อนการลงทะเบียนและ/หรือเดิม พันกับบริษัทเพื่อยืนยันว่าเจตนาของท่านเพื่อทำกิจกรรมกับบริษัทที่ไม่ขัด แย่งต่อกฎหมายในทางใดทั้งสิ้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของท่านในพื้นที่ที่สามารถนับไปปรับใช้ได้ หรือกฎหมายแห่งชาติ ท่านควรเป็นผู้กระการอิสระ ไม่กระทำความเสียหายต่อบริษัท หรือกระทำการอันใดที่สนับสนุนให้เกิดความแตกหักเสียหาย และ:

●ข. ท่านรับรู้และทราบว่าทางบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ซึ่งการกระทำใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด ข้อควบคุม จากอำนาจการปกครองของพื้นที่นั้น ๆ ทางบริษัทไม่สามารถทำได้

2.4

โดยปราศจากเงื่อนไขในเหตุผลของ 2.2 และ 2.3 ทุกประการ ผู้ที่ถูกกฎหมาย หรือ(เช่นที่กล่าวมาแต่ไม่จำกัดถึง บริษัท หุ้นส่วน กลุ่มบริษัท และที่ปรากฎเป็นเอกลักษณ์ทางกฎหมายอื่นๆ) อยู่อาศัย/ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง พื้นที่ทางกายภาพ หรือรวมกลุ่มกันอยู่ในเหตุการณ์ธุรกิจใดๆ หรือมีเป้าหมายทางการตลาด หรือข้อห้ามในอำนาจศาลจะไม่สามารถใช้ในบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย บริษัทในทุกทาง

ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ในเครือข่ายดังนี้:

●ก. ท่านไม่อยู่อาศัย/มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง พื้นที่ทางกายภาพ หรือรวมกันอยู่ใน กับธุรกิจใดๆในขณะนั้น หรือมีเป้าหมายทางการตลาดของ ข้อห้ามขากอำนาจการตัดสินของศาล; และ

●ข. ท่านจะไม่ทำการเดิมพันจากการห้ามปรามของอำนาจศาล

2.5

บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหลักฐานหรือการบ่งบอกตัวตน อายุตามเงื่อนไขที่มีมาก่อนอนุญาตให้มีการลงทะเบียน เข้าสู่และเข้าร่วมในเว็บไซต์ และภายในระยะเวลาใดๆ หากยืนยันว่าไม่มีคุณสมบัติตามข้อตกลง บริษัทอาจจะยกเลิกบัญชีของท่าน และแยกออกจากการเข้าร่วม หากพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการใส่อายุ หรือหากบริษัทสงสัยว่าท่านมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ หรือทุพพลภาพทางกฎหมายจากการเข้าร่วม

ท่านเห็นด้วยว่าการใช้เว็บไซต์ เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว และเข้าใจและเห็นด้วยโดยการใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการที่เสนอไว้ในที่นี้ ท่านอาจจะเสียเงินในการวางเดิมพัน และท่านยอมรับการรับผิดชอบสำหรับการสูญเสียทั้งหมด

ท่านเห็นด้วยว่าการใช้เว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว และเข้าใจและเห็นด้วยโดยการใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการที่เสนอไว้ในที่นี้ ท่านอาจจะเสียเงินในการวางเดิมพัน และท่านยอมรับการรับผิดชอบสำหรับการสูญเสียทั้งหมด

2.6

ท่านเห็นด้วยที่จะไม่ยกเลิกคืนและอย่างไม่มีเงื่อนไขในการใช้เวปไซต์และ จะไม่นำเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์ในการเป็นตัวแทนนอก เสียจากว่าจะได้รับความยินยอมจากเว็บไซต์ก่อน และท่านไม่มีอำนาจที่จะนำเว็บไซต์ไปทำการตลาด ตีพิมพ์ หรือประโยชน์อื่นใด้ที่ไม่ได้รับ ความยินยอมจากทางเว็บไซต์ก่อน

2.7

ท่านรับประกันว่า จะไม่พยายาม ลักลอบหรือเข้าระบบ จู่โจม หรือทำการอย่างอื่นที่ต่อตัวเว็บ ไซต์ เช่น ทำการดัด แปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บ ไซต์ หรือคัดลอก ส่งผ่านข้อมูลของเว็บไซต์ไปให้บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ส่วน ตน หรือเปิดเผยข้อมูลบัญชีให้กับบุคคลที่สาม หรือ ถือว่าเป็นการคดโกง การหลอกลวง และมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่ทำ ตามกติกาและเงื่อนไข ถือว่าทำผิดต่อทางเว็บไซต์ ซึ่งถ้าบริษัทได้ตรวจสอบบัญชีด้งกล่าวแล้ว หากมีเหตุที่ทำให้ต้อง สงสัยว่าท่านทำผิดตามกติกาดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะทำการปิดบัญชีของท่านและริบเงินในบัญชี

2.8

ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบทันที หากมีการผิดพลาดในเรื่องของระบบการคิดเงินทำให้มีการปรับยอดเงินที่ผิดไป จากที่ควรจะเป็น ซึ่งทำให้บัญชีของท่านไม่ตรงตามความเป็นจริง

2.9

ท่านจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้ามาใช้บริการของบริษัท หรือเข้าระบบหรือเข้ามาทำการเดิมพันในเว็บไซต์โดย ที่ไม่ได้ทำการสมัครเข้ามาตามเงื่อนไขบริษัท

2.10

ท่านจะต้องส่งรายงานถึงการเดิมพันที่ได้เงินทุกรายการให้ทางผู้ที่มี อำนาจในประเทศนั้นทราบทันที ถ้าท่านอยู่ใน ประเทศที่มีกฎหมายเรื่องการหักภาษี และบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าลูกค้าไม่ปฎิบัติตาม ข้อ กฎหมายของประเทศนั้นๆ

2.11

ท่านยอมรับที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับเว็บไซต์ ไม่ทำความเสียหายให้กับบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคล อื่นเช่น พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาผู้แนะนำ ตัวแทน หรือคณะบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวลูกค้าเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งเป็น เหตุให้เกิดปัญหาการทำผิดกติกาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

3.

การรักษาความลับของผู้ใช้บริการ

3.1

เมื่อท่านได้ทำการฝากและถอนเงินกับทางบริษัท ท่านควรจะใช้วิธีการฝากถอนวิธีเดิมเพื่อความปลอดภัยในบัญชีของ ท่านเอง ท่านไม่มีสิทธิ์ที่ใช้จะเว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการเคลื่อนย้ายเงินเข้าออก เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากจะได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน

3.2

เพื่อการเข้าสู่บริการเดิมของบริษัท ท่านต้องลงทะเบียนทางเว็บไซต์และเปิดบัญชีก่อนเป็นอย่างแรก

3.3

ท่านเห็นด้วยที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับทางบริษัท เพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้กับบริษัทบนเว็บไซต์นั้นเป็น ข้อมูลปัจจุบันของตัวลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคาร ท่านต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความ จริงในการสมัครเปิดบัญชีกับทางบริษัท หากท่านไม่ปฎิบัติตามระเบียบดังกล่าวจะถือว่าท่านผิดสัญญาในเรื่องกฎข้อ บังคับ และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีของท่านและริบเงินที่มีอยู่ในบัญชี ท่านต้องยินดีที่จะส่งข้อมูลเอกสารเพื่อยืน ยันการเป็นเจ้าของบัญชีของท่านให้กับทางบริษัทในบางครั้งหากจำเป็น หากเป็นคำบริษัทร้องขอของบริษัท เมื่อการสมัคร เสร็จสมบูรณ์และได้รับการตอบรับจากทางบริษัทแล้ว จึงจะถือว่าเป็นลูกค้าที่ถูกต้องตามข้อบังคับ และมีสิทธิที่จะวาง เดิมพันได้ตามระเบียบของเว็บไซต์

3.4

ท่านสามารถเปิดบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น บัญชีเพิ่มเติมที่ลูกค้าเปิดขึ้น หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าลูกค้ามีบัญชี มากว่าหนึ่งบัญชี หรือพิจารณาแล้วว่าเป็นบัญชีของลูกค้าคนเดียวกัน บริษัทสามารถปิดบัญชีนั้นได้ทันที

3.5

ลูกค้าที่ได้สมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับชื่อและรหัสในการเข้าระบบ เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวนี้ไว้เป็น ความลับและไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีบุคคลอื่นใดลักลอบเข้ามาใน บัญชีของท่านให้รีบแจ้งให้บริษัททราบโดยด่วน เพื่อทางบริษัทจะได้หาทางเปิดบัญชีใหม่ให้กับท่านเพื่อประโยชน์กับตัวท่าน เอง และทำให้การเดิมพันหรือการร้องขอดำเนินการใดๆในบัญชีที่สงสัยว่ามีปัญหาเป็น โมฆะ อย่างไรก็ตามรายการเดิมพันที่เล่นผ่านทางเวปไซค์ถือว่ามีผลได้เสียถูกต้องตา มกติกา

3.6

บริษัทอาจร้องขอให้ท่านเปลี่ยนรห้สผ่านในการเข้าระบบบ่อยขึ้นเพื่อความ ปลอดภัย อย่างไรก็ตามหากบริษัทตรวจสอบได้ว่ามีผู้ลักลอบมาใช้บัญชีของท่าน บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าระบบของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

3.7

เพื่อรักษามาตราฐานความปลอดภัยให้อยู่ในระดับสูง บริษัทอาจมีการสุ่มตรวจ เพื่อความปลอดภัยของบัญชีลูกค้า

3.8

ลูกค้าควรจะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่านทุกครั้งที่เข้าระบบ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับยอดเงินไม่ตรงเป็นความ

รับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบโดยเร็วที่สุดเพื่อผล ประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง กำหนดการจากวัน

ที่ ท่านคิดว่าบัญชีผิดคือ 30 วันตามปฎิทินจากวันสุดท้ายในปฏิทิน ท่านเห็นด้วยที่ยอมเสียและการเคลมทั้งหมดในบัญชี และยอมรับข้อมูลทั้งหมดในบัญชี่ในช่วงเวลาสิ้นสุด

3.9

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีหรือบล็อคบัญชีที่มีปัญหา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม รายการเดิมพันที่ค้างไว้ในบัญชีถือว่ามีผลได้เสียตามปกติ

3.10

ในกรณีที่ท่านทำการฝากเงิน และต้องการถอนเงินออก โดยไม่รับโบนัสใดๆ ท่านจะต้องวางเดิมพันขั้นต่ำ 1 เท่าของยอดเงินฝาก จึงจะสามารถทำการถอนได้ บิลเดิมพันที่มีผลเป็นเป็น โมฆะ ยกเลิก หรือเสมอ จะไม่นับรวมในยอดเดิมพัน ท่านอาจจะทำการถอนเงินออกจากบัญชีที่มีปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้นถ้าได้ รับการยืนยันจากทางบริษัทว่ามีผู้ลักลอบเข้าระบบ

3.11

ท่านสามารถยกเลิกบัญชีที่เปิดใช้กับบริษัทได้ตลอดเวลาโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และติดต่อมาที่ [email protected] หากท่านมีความประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชี ท่านจะต้องหยุดใช้เว็บไซต์ทันทีเมื่อได้รับการยืนยันการยกเลิกบัญชีแล้วยัง มีการวางเดิมพันบัญชีนั้น ทุกรายการที่เล่นเข้ามาถือว่าไม่ได้เสีย คืนทุนทุกกรณี นอกเสียจากว่ารายการเดิมพันนั้นๆ เกิดขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะแจ้งความประสงค์ยกเลิกบัญชีกับทางบริษัท

3.12

เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่จะดูแลรักษาบัญชีของท่าน กล่าวคืออย่างน้อย ท่านจะต้องเข้าระบบเพื่อใช้บริการ กับเว็บไซต์ภายใน 12 เดือน ถ้านานกว่านั้นไม่มีการเข้าระบบ ท่านยินดีที่จะให้บริษัทริบเงินที่มีอยู่ในบัญชี

3.13

บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีชั่วคราวของท่านได้ทันที หากตรวจพบว่าท่านทำผิดกติกาข้อหนึ่งข้อใดที่กล่าวมาข้างต้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดที่เกิดจากท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบแก้ไข ภายใต้เงื่อนไขและกติกาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ และขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการถอนเงินไว้ชั่วคราวจนกว่าจะตรวจสอบแก้ไขและหา ข้อเท็จจริงได้

4.

กติกาการยอมรับการเดิมพัน

4.1

บริษัทยอมรับการเดิมพันจากลูกค้าที่สมัครถูกต้อง ตามระเบียบผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น

4.2

รายการเดิมพันถูกลงความเห็นว่าได้ถูกเล่น ผ่านทางอินเตอร์เนตและข้อมูลได้ถูกเก็บบับทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัทซึ่งอยู่ในที่ที่ทางบริษัทได้จดทะเบียนไว้ ดังนั้นทางเว็บไซต์จะยึดถือตามข้อมูลการเล่นที่บันทึกไว้ในระบบของบริษัท เท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าและบริษัทมีความเห็นตรงกันที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวพิสูจน์ สอดล้องกลับเงื่อนไข และกติกาที่บริษัทตั้งไว้เพื่อความถูกต้อง

4.3

เมื่อท่านได้ทำการวางเดิมพันเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านจะได้รับแจ้ง และท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการเล่นของตัวเองได้ในเว็บไซต์ที่เป็นการยืนยัน การเล่น

4.4

การวางเดิมพันของลูกค้าจะถือว่ายกเลิกไม่ได้เสีย หากเกิดปัญหาขัดขัองเกี่ยวกับระบบการส่งผ่านข้อมูลทำให้ข้อมูลไม่ ถูก ส่งผ่านมาถีงบริษัท

4.5

ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตในการขอเปลี่ยนแปลงการวางเดิมพันหลังจากข้อมูลได้ ถูกบันทึกยอมรับและบันทึกไว้ในระบบ แล้ว แต่ในกรณีที่ลูกค้ายืนยันว่าได้ยกเลิกการเล่นก่อนที่จะเข้าไปในระบบ บริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจเช็คข้อมูลการ เดิมพันให้ดี เพราะการได้เสียจะยึดหลักข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วเป็นหลัก อย่างไรก็ตามถ้ามีข้อโต้แย้งเรื่อง การวางเดิมพันว่าบริษัทได้ตอบรับหรือไม่ลูกค้าควรแจ้งให้บริษัททราบก่อนที่ รายการนั้นจะได้รับการตอบรับ แต่หากได้รับ การตอบรับแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะใช้ข้อมูลนั้นในการพิจารณา

4.6

เพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท ระบบการเก็บข้อมูลการเล่นของลูกค้าจะถูก บันทึกลงในตัวเก็บข้อมูลของบริษัท ซึ่งหากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับรายการที่เดิมพันบริษัทจะใช้ข้อมูลที่บันทึก ไว้เพื่อยืนยันกับลูกค้ากรณีมีข้อโต้แย้ง ในส่วนของลูกค้าและบริษัทมีความเห็นตรงกันที่ จะแก้ข้อขัดแย้งเพื่อทำให้ถูกต้องโดยใช้ข้อมูลที่เก็บบันทึกดังกล่าว

4.7

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกชั่วคราว หรือห้ามการเดิมพันในตลาดได้ทุกเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อตลาดถูกปิดชั่วคราว หรือเข้าไปสู้การห้ามเดิมพัน การพยายามเดิมพันหลังจากนั้นจะถูกปฏิเสธ

4.8

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับการเดิมพันของท่านโดยไม่จำเป็นต้องมี เหตุผล หรือมีการบล็อคการเข้าระบบของท่าน หากบริษัททราบว่าท่านได้ทำผิดระเบียบกติกาของทางบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า การกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการล่วงละเมิดกติกาการเล่นและได้รับการร้องเรียนจาก ลูกค้าว่ามีผู้ละเมิด บริษัทมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามข้างต้นที่ได้กล่าวมาทั้งหมด

4.9

บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดของระบบสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลการรับการเดิมพันไม่มาถีงระบบของบริษัท

4.10

บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากมีการล่าช้า เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูล หรือการเสียหายของข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้น

4.11

การวางเดิมพันที่สมบูรณ์จะต้องได้รับการประกาศเป็นข้อความในการรับการวาง เดิมพันในเว็บไซต์ ซึ่งการวางเดิมพันที่เสร็จสมบูณ์จะมีรูปแบบลักษณะใดนั้นท่านสามารถตรวจสอบ ข้อมูลได้ที่ กติกาและเงื่อนในการเล่นข้างในเว็บไซต์ ถ้ารายการเล่นได้รับการอนุมัติหลังจากเวลาที่ทางเว็บ ไซต์กำหนด ทุกรายการที่เล่นเข้ามาจะถือว่าไม่มีผลได้เสีย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเล่นในบางกรณีในรายการเล่นที่มีปัญหา

4.12

การเล่นโดยใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตจะยังไม่ได้รับการอนุมัติกับทางบริษัท นอกเสียแต่ว่าบริษัทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว หากมีการเล่นก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากทางเว็บไซต์ จะถือเป็นการยกเลิกคืนทุนไม่ มีการได้เสีย

4.13

จำนวนเงินในบัญชีของท่านต้องมียอดเป็นบวก เพื่อที่ท่านจะสามารถวางเดิมพันได้ หากไม่เช่นนั้น ท่านจะยังไม่ได้รับ การอนุญาตให้วางเดิมพัน

4.14

ราคาที่เปิดให้เล่นในเว็บไซต์มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา การยอมรับหรือไม่รับในรายการที่เดิมพันต่างๆที่เล่นเข้ามา และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการวางเดิมพันเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในการเปิดราคา หรือ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปิดราคาเมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตามการยกเลิกการเดิมพันนั้น อาจเกิดเนื่องมาจากเหตุผลต่างๆ ซึ่งจะถูกแจ้งไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบได้

4.15

จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าสามารถเล่นได้ในแต่ละคู่นั้นหลากหลายไม่เท่ากัน และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน ที่สามารถเล่นได้สูงสุดของในแต่ละคู่ที่เปิดให้เล่นได้

4.16

ท่านเข้าใจและเห็นด้วยว่าบัญชีกับบริษัทไม่ใช่บัญชีธนาคาร และไม่ใช่การประกัน การันตี สปอนเซ่อร์ หรือการป้องกันโดยการฝากใดๆ หรือการประกันระบบธนาคาร หรือโดยระบบการประกันอื่นใดที่คล้ายคลึง เงินที่ฝากกับบริษัทในบัญชีของท่านไม่ควรมีผลประโยชน์ใด เช่น เราไม่จัดการการป้องกันเป็นพิเศษสำหรับเงินที่ฝากเข้าบัญชีของท่านใน เหตุการณ์ของการเสียเงิน

5.

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับข้อกำหนดของหนี้สินในการเดิมพัน

5.1

การชนะหรือแพ้ในการเดิมพันจะถูกปรับยอดในบัญชีหรือโดยถือจากการแข่งขันสุดท้ายของกีฬาประเภทนั้นๆ

5.2

อาจมีความเป็นไปได้ที่การปรับยอดเงินใน บัญชีของลูกค้าไม่ตรงตามความเป็นจริง ดังนั้นเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้อง คอยตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของตัวเอง ถ้าลูกค้านำยอดเงินที่ได้จากความผิดพลาดของระบบไปวางเดิมพัน บริษัทขอ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพัน คู่นั้น และลูกค้าจะต้องคืนเงินอันเนื่องมาจากความผิดพลาดคืนให้กับทางบริษัท

5.3

บริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบความผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์ ระบบปฎิบัติงาน พนักงานของบริษัท ซึ่งเปิดราคาผิด ซึ่ง กระทบต่อการวางเดิมพันของลูกค้า หรือ ความผิดพลาดอื่นอื่นในลักษะใกล้เคียงกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการ วางเดิมพันในคู่นั้นๆได้ทุกเวลา

5.4

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ ในเรื่องความถูกต้อง สัญญา การละเมิด ความประมาท ในทุกเรื่องซึ่งได้บัญญัติ ไว้ในกฎหมายข้อบังคับการใช้เว็บไซต์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในความผิดพลาด ของการส่งผ่านข้อมูลจากลูกค้ามาสู่เว็บไซต์ หรือความผิดพลาด หรือการล่าช้าของระบบ ความเสียหายอันเนื่องมาจาก ภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งอาจกระทบต่อผลการวางเดิมพันของลูกค้า หรือสาเหตุอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูล ในตัวเว็บไซต์ ความผิดพลาดของระบบ บุคคลใดก็ตามที่ใช้ข้อมูลในตัวเว็บไซต์แล้วได้รับความสูญเสีย ขาดทุน การได้ กำไรน้อยลง หรือผลเสียหายใดๆก็ตามที่จะตามมาภายหลัง ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

5.5

บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการผิดพลาดของข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ นอกเสียจากว่ามีเหตุผลที่สามารถควบคุมได้

5.6

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะถอดถอนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์เมื่อไรก็ได้ เพี่อผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง ในเรื่องการฝากเงิน

6.

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

6.1

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการล็อคบัญชีของท่าน เมื่อตรวจสอบแล้วว่าท่านฝ่าฝืนกติกาของบริษัท หรือการยกเลิกรายการ เล่นหรือการริบเงินในบัญชีถ้าตรวจสอบได้ว่าลูกค้าได้สมัครเข้ามาเพื่อทำการ ฟอกเงินหรือมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ และลูกค้า ได้รับทราบถึงกติกาของบริษัทอย่างดีแล้วจากทางเว็ไซต์

ท่านได้รับทราบถีงข้อมูล และกติกาดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์แล้ว ในการทำผิดกฎหมายท้องถิ่นหรือ ระหว่างประเทศ ไม่อนุญาติให้ทำการฟอกเงิน ถ้ามีการตรวจสอบพบว่า ลูกค้าทำการฟอกเงิน โดยใช้เวปไซค์เป็นสื่อ กลาง บริษัทสามารถยึด หรือ ระงับเงินในบัญชีดังกล่าวได้ นอกเสียจากว่า ลูกค้าจะยืนยันและพิสูจน์ได้ว่าการเล่นมี เจตนาบริสุทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสารยืนยันจากลูกค้า หรือ กลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้องได้ เพื่อใช้ในการพิสูจน์

6.2

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการวาง เดิมพันหรือระงับการถอนเงินถ้าตรวจพบว่า มีบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่ลักลอบเข้า ระบบเพื่อทำการโกง บริษัทจะทำการสอบสวนและระงับบัญชีที่มีปัญหาทันที

6.3

ท่านเห็นด้วยที่บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการเดิมพันหรือ ระงับการถอนเงินหรือริบเงินในบัญชีถ้าตรวจพบว่าลูกค้าเข้ามาเพื่อประสงค์จะ ฟอกเงิน ในส่วนของลูกค้าได้รับทราบถีงกติกาข้อนี้ดีแล้ว และยินดีที่จะปฎิบัติตามกติกา โดยที่จะควบคุมไปถีง ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษา หรือผู้ให้คำแนะนำ สำหรับการกระทำความผิดทำให้เวปไซค์เสียหาย หรือสิ่งที่ทำให้เชื่อว่า มีการโกงเกิดขึ้น จากการตั้งใจที่จะฟอกเงิน บริษัทมีสิทธิ์ตามกฎหมายทุกประการที่จะยึดหรือระงับเงินในบัญชีของลูกค้าผู้ นั้น หรือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถีง บริษัท สามารถ ยกเลิกรายการเล่นที่เล่นเข้ามาที่สงสัยว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ นอกเสียจากว่า มีเหตุผลที่จะแสดงว่าการเล่นเข้ามามีเจตนาบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับการฟอก เงินตามกติกาและเงื่อนไขของ

เว็บไซต์

6.4

“การกระทำผิดกฎหมาย” หรือ “การหลอกลวง” ซึ่งจะกล่าวในที่นี้แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องจำกัดอยู่เพียงที่ได้ระบุไว้ หากท่านได้มีการพยายามทำในสิ่งที่ขัดต่อข้อกำหนด และนโยบายของทางเว็บ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องการมีบัญชีผู้เล่นมากกว่าหนึ่ง, จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเดิมพันได้, จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถได้รับ, การโจรกรรมข้อมูล, การใช้ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ของตนเอง, หรือการนำข้อมูลของทางเว็บไซต์ไม่ว่าจะด้านใดก็ตามนำไปใช้ต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งไม่ว่าท่านจะจงใจ หรือ ไม่จงใจก็ตาม ซึ่งนำผลเสียหายมาสู่เว็บไซต์หรือผู้ประกอบการ ให้ถือเป็นการกระทำอันผิดต่อกฎหมายกับตัวผู้กระทำ

7.

กฎกติกาทั่วไปและกฎกติกาพิเศษสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ

7.1

สำหรับคาสิโนออนไลน์ ให้ควบคุมด้วยข้อกำหนดต่อไปนี้:

 

7.1.1

"ออนไลน์สปอร์ตบุค" หมายถึงเว็บเดิมพันกีฬาออนไลน์ของทางบริษัท และข้อเสนอที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อเว็บ www.bkk999.com รวมถึงเว็บไซต์และการให้บริการที่จะกล่าวดังต่อไปนี้, ออนไลน์สปอร์ตบุค, ออนไลน์คาสิโน และ/หรือ ออนไลน์คีโน และ/หรือออนไลน์โป๊กเกอร์รูม และ/หรือ โปรเกรสซีฟแจ็คพ็อต และ/หรือ เกมส์อื่น ๆ ซึ่งเปิดให้ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการได้ "ซอฟท์แวร์" หมายถึงตัวระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ประโยชน์ และนำมาสร้างเป็นความบันเทิงให้ผู้เล่นเข้ามาศึกษาและใช้บริการได้ภายใต้ เว็บออนไลน์สปอร์ตบุค

7.1.2

บริษัทให้ลูกค้ามีสิทธิส่วนบุคคลแบบไม่เด็ดขาดและไม่สามารถโอนต่อได้ใน การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการเล่นในสปอร์ตบุคออนไลน์และเกมออนไลน์อื่นๆ ตามบทบัญญัติต่อไปนี้

7.1.2.1

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ ดังนี้

●ติดตั้งหรือโหลดซอฟต์แวร์ลงบนเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็น เครือข่ายอื่น หรือกระทำการอย่างอื่นเพื่อให้ซอฟต์แวร์เรียกใช้ได้ผ่านทางรูปแบบใดๆ ของกระดานข่าว บริการออนไลน์ หรือการโทรเข้าจากระยะไกล หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบุคคลอื่นใด

●ให้อนุญาตช่วง sub-license โอนสิทธิ ให้เช่า ถ่ายโอน หรือทำสำเนา(เว้นแต่ได้มีการให้ไว้อย่างชัดเจนในที่อื่นในข้อตกลงนี้) ใบอนุญาตของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ หรือทำสำเนาหรือแจกจ่ายสำเนาของซอฟต์แวร์

●แปล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแปลกลับ แยกส่วนประกอบ ปรับแก้ สร้างงานที่พัฒนามา หรือปรับแก้ซอฟต์แวร์

●ทำสำเนาหรือแปลเอกสารสำหรับผู้ใช้ที่ให้ “แบบออนไลน” หรือในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์

●ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ แยกส่วนประกอบ ปรับแก้ ดัดแปลง แปล ทำความพยายามใดๆ เพื่อที่จะค้นพบซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ หรือเพื่อสร้างงาน ที่พัฒนามาจากซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

●การเข้าใช้งาน หรือการพยายามในการโจรกรรมหรือทำความเสียหาย หรือแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม อันจะนำมาซึ่งความเสียหายกับเว็บออนไลน์สปอร์ตบุค เกมส์ (ที่จะระบุต่อไปนี้แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเท่าที่เขียนไว้, โรบ็อต หรือนวัตกรรมอื่นที่สร้างมาใช้งานในลักษณะเดียวกัน)

7.1.2.2

ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เป็นของและเป็นสมบัติของผู้อนุญาต คือบริษัทองค์กรที่สาม ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดหาซอฟต์แวร์ภายนอก (“ผู้จัดหาซอฟต์แวร์”) แต่เพียงผู้เดียว ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบ ซึ่งเราได้รับอนุญาตแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้กรรมสิทธิ์ของผู้จัดหาซอฟต์แวร์ และได้รับการคุ้มครองทั่วโลก โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ การที่ลูกค้าได้ใช้ซอฟต์แวร์ไม่ได้ทำให้ลูกค้าเป็นเจ้าของสิทธิ์ ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในซอฟต์แวร์ ข้อตกลงนี้ใช้กับการมอบสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์เท่านั้น

7.1.2.3

การให้ซอฟต์แวร์นี้เป็นการ ให้ "ตามสภาพ" ไม่มีการรับประกัน การรับรอง เงื่อนไข หรือข้อผูกพันใดๆ ไม่ว่าด้วยถ้อยคำหรือโดยนัย หรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เราไม่รวมข้อกำหนด เงื่อนไข และการรับประกันทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงความสามารถในการซื้อขาย ได้ความพึงพอใจในคุณภาพและความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่ง) เราไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์จะตรงตามความต้องการของท่าน

7.1.2.4

บริษัทไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์จะไม่มีการละเมิด หรือการทำงานของ ซอฟต์แวร์จะไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่สะดุด หรือข้อบกพร่องใดๆ ในซอฟต์แวร์ จะได้รับการแก้ไข หรือซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์จะปราศจากไวรัส ในกรณีที่เกิด ข้อผิดพลาดของการสื่อสารหรือของระบบในการเชื่อมต่อกับคุณสมบัติการชำระบัญชี หรือคุณสมบัติอื่น หรือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ ทั้งบริษัทและผู้จัดหาซอฟต์แวร์ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลภายนอก ใดๆ สำหรับค่าใช้จ่าย การสูญเสีย หรือการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลจากข้อผิดพลาดดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าว บริษัทยังสงวนสิทธิ์ที่จะนำเกมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวด้วย

7.1.2.5

ลูกค้ารับทราบว่า วิธีการที่ลูกค้านำซอฟต์แวร์ไปใช้นั้น ไม่ได้อยู่ในการควบคุม ของบริษัท ลูกค้าโหลดและใช้ซอฟต์แวร์ด้วยความเสี่ยงของลูกค้าเอง และไม่มีเหตุการณ์ใด ที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าสำหรับความเสียหาย หรือความสูญเสียไม่ว่าโดยตรง โดยบังเอิญ หรือเป็นผลตามมา และไม่ว่ารูปแบบใด (ยกเว้นการบาดเจ็บเสียหาย ส่วนบุคคลหรือการตายที่เป็นผลจากการประมาทเลินเล่อของเรา)

7.1.2.6

ซอฟต์แวร์อาจมีข้อมูลลับ ซึ่งเป็นความลับและมีค่าต่อผู้จัดหาซอฟต์แวร์ และ/หรือบริษัท ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลลับนั้น นอกจากเป็น ไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้เท่านั้น

7.1.3

ท่านยอมเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายเต็มจำนวน ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทั้งหมดทั้งสิ้น จากการกระทำที่ท่านเป็นผู้ก่อ หรือร่วมก่อให้เกิดขึ้นกับทางเว็บไซต์ ซึ่งค่าเสียหายที่ได้ทำการจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านไม่มีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเรียกคืนใด ๆ ทั้งสิ้น

7.1.4

ในกรณีที่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับการ เดิมพันหรือเงินรางวัล การตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุดและมีผลผูกพัน

7.1.5

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะระงับอย่างมี เหตุผล ในการจ่ายเงินหรือเงินรางวัลใดๆ จนกว่าจะได้มีการพิสูจน์เอกลัษณ์บุคคลที่ชนะรางวัลตามความพอใจของเราเพื่อ ให้มั่นใจว่าการชำระเงินรางวัลได้กระทำให้แก่บุคคลที่ถูกต้อง เพื่อจุดประสงค์นี้ และโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เรายังสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ท่าน ต้องให้หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขบัตรอย่างอื่นที่ใช้แทนได้ตามกฎหมาย ที่ใช้บังคับของเขตอำนาจศาลของท่าน

7.1.6

ในกรณีที่บริษัทสงสัยว่าท่านมีส่วน ในการฉ้อฉล หรือการชำระเงินของท่านถูกปฏิเสธการชำระ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับการจ่ายเงิน หรือเงินรางวัลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้า และถ้าจำเป็นบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเก็บเงินที่ท่านติดค้างไว้ได้ตามกฎหมาย

7.1.7

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ปฏิเสธหรือเรียกคืนการจ่ายเงิน หรือเงินรางวัลใดๆ หรือแก้ไขนโยบายใดๆ ในเหตุการณ์ที่เราสงสัยว่า คุณกำลัง ใช้ในทางที่ผิด หรือพยายามใช้ในทางที่ผิดในสิ่งต่อไปนี้ (i) โบนัส (ii) การส่งเสริมการขายอย่างอื่น (iii) นโยบายหรือกฎกติกาบางอย่างที่กำหนดขึ้น ในแง่ของเกมที่มีอยู่หรือเกมใหม่

8. กติกาการเดิมพันกีฬา

8.1 นอกจากในกติกาและเงื่อนไขเหล่านี้ กติกาการเดิมพันกีฬาจะปรับใช้กับลูกค้าและผูกพันท่านในการเข้าร่วมในสปอร์ตบุค

8.2 ท่านเห็นด้วยที่จะถูกผูกพันโดยกติกาของการเดิมพันกีฬา ซึ่งรวมอยู่ด้วยกันกับกติกาและเงื่อนไข

9. กฎและอำนาจศาลที่เหมาะสม

การสร้าง ความถูกต้องและพฤติกรรมของข้อตกลงนี้ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม นี่จะไม่ป้องกันบริษัทจากการนำการกระทำในศาลในอำนาจการปกครองของศาลใดๆเพื่อ คำสั่งห้าม หรือการลดหย่อนที่คล้ายคลึงกัน

สมัครสมาชิก @BKK999 คู่มือและวิธีการเล่น โปรโมชั่น
processing...
Username or Password incorrect!